Werkgroep Starterswoningen Giesbeek

In februari heeft het Dorpsplatform Giesbeek in de Brede Blik een bijeenkomst georganiseerd over kansen voor jongeren op de woningmarkt in Giesbeek. Op deze middag is gebleken dat er meer behoefte is aan gepaste woongelegenheid dan -ook door de gemeente Zevenaar- gedacht. Naar aanleiding van deze conclusie is er een werkgroep samengesteld bestaande uit vrijwilligers. De werkgroep bestaat uit (van links naar rechts): Chiel Willemsen, Rick van de Lisdonk, Frank Rabelink en Sven Greutink.

Nadat het in juni van dit jaar het weer mogelijk werd om bijeenkomsten te organiseren is de groep gestart met een eerste kennismakingsbijeenkomst. De groep heeft zich als doel gesteld om de vraag en mogelijkheden binnen het dorp te inventariseren. Er zal worden gekeken naar bestaande in ontwikkeling zijnde projecten betreffende voor starters betaalbaar bouwen. En naar de herkomst van de bijkomende kosten waardoor deze woningen zoveel duurder worden. De werkgroep zal zich ook presenteren bij Plavei. Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor een groot deel van de huurwoningen die in Giesbeek worden aangeboden. Al met al werk genoeg om een eerste start mee te maken. Heeft u vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Dorpsplatform. Dit kan door een Persoonlijk Bericht te sturen via Facebook of door een mail aan starterswoningen@dorpsplatformgiesbeek.nl.

Voortgang Revitalisering Dorpskern Giesbeek

Het project Revitalisering Giesbeek heeft het grootste deel van de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie afgesloten. Het Dorpsplein is gereed en de aansluitingen naar de Meentsestraat zijn gerealiseerd. Daarmee is er een einde gekomen aan de grootschalige werkzaamheden in ons dorp. De opslag bij de bushalte is opgeruimd en ingezaaid. En de werkruimtes achter de kerk zijn ook verdwenen.

Na de bouwvak zal KWS nog wel verder gaan met het herstellen van alle opleverpunten die bij het project en de gemeente bekend zijn. Zo moet er op diverse plaatsen straatwerk worden hersteld omdat er water blijft staan of omdat er sprake is van verzakkingen.

Het Dorpsplein is nog niet af. Dit najaar en volgend voorjaar zal de beplanting worden aangebracht en verdere inrichting plaatsvinden.

Afsluiting Meentsestraat

Zoals u mogelijk gemerkt hebt, zijn er werkzaamheden aan het riool in de Meentsestraat. Wegens een calamiteit aan het riool is de Meentsestraat 74 t/m 78 in Giesbeek afgesloten. De afsluiting zal tot en met donderdag 23 juli in stand worden gehouden. In de onderstaande afbeelding is in het rode gebied de afsluiting gemarkeerd. Via de blauwe route is de omleiding aangegeven.

Onderhoud asfalt in Zevenaar

De gemeente heeft opdracht gegeven om deze zomer op diverse plekken het asfalt te vervangen. De aannemer verwijdert de oude deklaag en herstelt oneffenheden en scheuren. Vervolgens wordt er een nieuwe deklaag aangebracht.

Voor Lathum en Giesbeek betekent dit dat de aansluiting van de Landaansestraat richting Duiven wordt aangepakt. Vanaf de Rivierweg tot net voorbij de kruising Weteringweg (Lathum)-Zwalmstraat (Giesbeek) wordt het wegdek vervangen. Daarom is deze weg in de periode van 7 t/m 15 juli afgesloten.

Textielcontainers verplaatst

De textielcontainer bij de SPAR is verplaatst naar de parkeerplaats van het kerkhof. De oude locatie zorgde voor overlast. Er lagen zakken naast de container en de gemeente heeft klachten ontvangen van omwonenden.

Daarom is er gekozen voor een nieuwe locatie, te weten de parkeerplaats van de openbare begraafplaats. Op termijn zal de gemeente de huidige containers vervangen door ondergrondse containers. Mogelijk wordt er dan weer een andere locatie gekozen.