Nieuwe picknicktafels langs de Havendijk

Nieuwe picknicktafels langs de Havendijk

Nadat bij het gemaal De Liemers in Giesbeek op initiatief van het Dorpsplatform, met steun van enkele plaatselijke ondernemers, een prachtige locatie voor fiets en wandelpassanten is gecreëerd werd het ook hoog tijd om de overige twee picknicktafels langs de Havendijk...
Inloopavond

Inloopavond

Inloopavond Omgevingsvisie De avond over de omgevingsvisie is in ons dorp redelijk bezocht. Met een twintigtal bezoekers was er genoeg animo. De gemeente toonde zich blij met de opkomst.  Jong en oud kwam kijken naar de ideeën die de gemeente tot nu toe had verzameld...
Verenigingsavond

Verenigingsavond

Op maandag 19 februari was een groot aantal verenigingen bijeen om eens van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen. Twee bestuursleden van de verenigingen waren uitgenodigd en meer dan de helft van de verenigingen in Giesbeek, waren aanwezig. Door regelmatig...
Giese Verenigingen

Giese Verenigingen

Giese Verenigingen Giesbeek leefbaar houden is een thema waar we als dorpsplatform aandacht aan besteden. Verenigingen zijn daarbij een bindende factor. Daarom  hebben we de verenigingen uitgenodigd om in een open gesprek met elkaar van gedachten te wisselen. Samen...