Gesprek met wijkagent

Afgelopen week zijn we in gesprek geweest met onze wijkagent, Florus Noppen. Hij heeft ons bijgepraat over meldingen en acties van de politie. Ook hebben we van gedachte gewisseld over overlast en leefbaarheid in en rondom Giesbeek. De wijkagent heeft elke twee weken een inloopspreekuur. Dat is op de oneven weken op donderdagavond van 7 tot 9 uur. U kunt hem ontmoeten op de locatie van de brandweer aan het dorpsplein.

Scheuren en verzakkingen

In de vorige editie van het Angerlo’s Nieuws en via Facebook hebben we u gevraagd zich te melden als u last heeft van scheuren of verzakkingen in uw woning. Tot nu toe hebben we meer dan 20 meldingen ontvangen. Het is tot 1 juni nog mogelijk om een melding door te geven. Daarna maken we de balans op en gaan in gesprek met de gemeente over de gedane meldingen.

Opgeven kan door een bericht te sturen naar scheuren-verzakkingen@dorpsplatformgiesbeek.nl