Na een geslaagde eerste avond tijdens onze Giesbeekse verenigingsbijeenkomst op 19 februari jongstleden is aangegeven dat er in de maand juni een tweede bijeenkomst zou volgen. Begin deze maand mei is op initiatief van het Dorpsplatform een datum vastgesteld en wel op maandagavond 17 juni aanstaande om 20.00 uur. Bestuur van Schutterij EMM heeft de ruimte van het gebouw aan de Meentsetraat 40 dit keer beschikbaar gesteld waarvoor wij hen op voorhand bedanken.

Met steun vanuit gemeente Zevenaar is Marijke Krabbebos onze onafhankelijke gesprekleidster. Zij heeft ook de eerste avond in goede banen kunnen leiden en heeft inmiddels een beeld van het dorp en wat er leeft.

Graag willen wij weer een interactieve gespreksavond houden waarin we bij de verenigingen ophalen wat de ideeën voor en zorgen over de toekomst zijn.

Daarbij kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod komen:
•               Hoe kijken we terug op de eerste avond?
•               Wat is de stand van zaken?
•               Waar liggen er nog kansen en waar de zorgen?
•               Wat kan het Dorpsplatform nog meer betekenen voor verenigingen?
•               “Zomer in Gelderland” TV Gelderland op 9 augustus (voorzitter EMM)
•               Wat verder ter tafel komt!

Zoals aangegeven zal deze avond worden gehouden in het schuttersgebouw Meentsestraat 40 op maandag 17 juni 2024 om 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur waar twee leden van uw bestuur vereniging van harte welkom zijn om deel te nemen aan deze open actieve gespreksavond. Dit zal ruim een uur formeel zijn en daarna informeel om elkaar nog beter te leren kennen.

De inloop is vanaf 19.30 uur waarbij de koffie en thee klaar staan. Aanmelden graag via mailadres  info@dorpsplatformgiesbeek.nl.