Het project Revitalisering Giesbeek heeft het grootste deel van de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie afgesloten. Het Dorpsplein is gereed en de aansluitingen naar de Meentsestraat zijn gerealiseerd. Daarmee is er een einde gekomen aan de grootschalige werkzaamheden in ons dorp. De opslag bij de bushalte is opgeruimd en ingezaaid. En de werkruimtes achter de kerk zijn ook verdwenen.

Na de bouwvak zal KWS nog wel verder gaan met het herstellen van alle opleverpunten die bij het project en de gemeente bekend zijn. Zo moet er op diverse plaatsen straatwerk worden hersteld omdat er water blijft staan of omdat er sprake is van verzakkingen.

Het Dorpsplein is nog niet af. Dit najaar en volgend voorjaar zal de beplanting worden aangebracht en verdere inrichting plaatsvinden.