Het gaat gebeuren!

We zijn al een hele tijd bezig om het geld bij elkaar te krijgen voor de realisatie van de ontmoetingsplekken bij de sporthal en het gemaal.

We hebben eindelijk groen licht. Lokale ondernemers zoals Ebbers bouwbedrijf en Arends Hoveniersbedrijf hebben hun medewerking toegezegd. Omdat hun portefeuille de komende tijd goed gevuld is starten de werkzaamheden aan het einde van de winter. Een mooi vooruitzicht in 2022.

Meldingen aan de gemeente

Met behulp van de app Fixi kunt u een melding doen aan de gemeente. Medewerkers van het klantcontactcentrum zorgen ervoor dat de melding bij de juiste afdeling terecht komt. Dit zorgt voor een snelle afhandeling. Heeft u een account of stelt u uw gegevens beschikbaar dan krijgt u terugkoppeling over de afhandeling. We houden de meldingen bij en wanneer wij denken dat er niet tijdig of niet juist wordt gereageerd gaan wij hierover in gesprek met de gemeente. Fixi is voor ons een waardevolle bron van informatie voor bespreekpunten met de gemeente. Het is een vast onderdeel van ons overleg.

FIXI is de te downloaden via:

Gesprek met wijkagent

Afgelopen week zijn we in gesprek geweest met onze wijkagent, Florus Noppen. Hij heeft ons bijgepraat over meldingen en acties van de politie. Ook hebben we van gedachte gewisseld over overlast en leefbaarheid in en rondom Giesbeek. De wijkagent heeft elke twee weken een inloopspreekuur. Dat is op de oneven weken op donderdagavond van 7 tot 9 uur. U kunt hem ontmoeten op de locatie van de brandweer aan het dorpsplein.

Ontmoetingsplekken in Giesbeek

Giesbeek nog mooier maken, help ook mee!

 

Giesbeek nog mooier maken, dat is één van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek. Eén van onze acties is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek (bij het Stoomgemaal, Veerweg/Kerkstraat en bij de Havenweg/IJsselpad). Samen met Bureau Buitenruimte hebben we hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin een aantal uitgewerkte locaties. Als eerste is de picknickplaats bij het stoomgemaal aan de beurt. We gaan deze plek omvormen tot een ware ontmoetingsplaats. Een plek die ruimte biedt voor meerdere mensen om te zitten, uit te rusten en te genieten van de natuur. Om die nieuwe prachtplek tot stand te laten komen, hebben we ook uw hulp nodig!

De ontmoetingsplek

De plek vormt straks één geheel met de omgeving en biedt meerdere zitgelegenheden, informatie over de omgeving, verharde ruimte om de fietsen te parkeren en een afvalbak. Het wordt een plek die ook voor mindervalide mensen goed bereikbaar is en waar je in de luwte kunt zitten om te genieten van het prachtige uitzicht op de IJssel. Er komt een houten picknicktafel en we maken bankjes op lage muurtjes van schanskorven. Die korven worden gevuld met kleiproducten zoals dakpannen en bakstenen. De muurtjes krijgen de vorm van een vloeiende golf, net als de stroom van de IJssel. De golfbeweging wordt ook doorgetrokken in de bestrating. Door de holtes in de schanskorven creëren we ruimte voor plantjes en overwinterende insecten. Daarnaast richten we de plek onderhoudsarm en vandalismebestendig in, zodat iedereen maximaal kan genieten, met zo min mogelijk ergernis en werk.

Hoe nu verder?

We zijn nu bezig met de verdere voorbereiding en uitwerking van het plan. Voor de aanleg op een dijklichaam hebben we een vergunning gekregen. De gemeente stelt de klinkers voor de verharding ter beschikking, maar voor de picknicktafel, banken en schanskorven hebben we nog meer geld nodig. We hebben al een bijdrage van gemeente Zevenaar en een bijdrage van het Dorpsplatform. Daarnaast hebben we een aantal subsidies aangevraagd. Van de ANWB hebben we al een toezegging voor € 7000,-. De andere aanvragen lopen nog. Hiermee zitten we op de helft van de begroting. We zijn er dus nog niet en daarom vragen we om uw hulp!

 

Sponsoren gezocht!

Wilt u als persoon of uw bedrijf een deel van het meubilair financieren of sponsoren? Dan kunt u contact opnemen met ontmoetingsplekken@dorpsplatformgiesbeek.nl. Als dank komt uw (bedrijfs-)naam op het informatiebord. Iedere bijdrage is welkom! We hebben nog € 5500 nodig om alles te realiseren. Dat moeten we als dorp toch kunnen regelen! Helpt u ook mee aan het nog mooier maken van ons fijne dorp?

 

 

Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!

 

 

Innovatieve ideeën bij InnoFields

Enige tijd geleden hebben we als Dorpsplatform gesproken met directieleden van Royal Eijkelkamp. Het ging onder andere over de ideeën en mogelijkheden die Royal Eijkelkamp ziet voor hun  initiatief namelijk, InnoFields. Royal Eijkelkamp heeft recentelijk de gronden van de voormalige manege aan de Uitmeentsestraat aangekocht.

Het idee daarbij is om op dit terrein innovatieve ideeën te ontwikkelen op het gebied van Grond-, Water-, Plant-, Klimaat & Agri onderzoek. Zij gaat dat doen samen met en voor Onderwijs, Openbaar Bestuur en Ondernemers, maar ook Boeren Burgers en Buitenlui, waarbij vooral ook mogelijkheden worden geschapen voor lokale bedrijven en of startups, die met boven vermeld onderzoek een bijdrage willen leveren.

Op het deel van het terrein Bodemliefde genaamd,  zijn er ideeën voor het creëren van zowel productie- als onderzoeksvelden.  Bomen, landbouw, strokenteelt, toepassen van specifieke compostthee ipv kunstmest en bestrijdingsmiddelen zullen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek de nodige uitdagingen maar ook mogelijkheden bieden.

Dat kan ook voor ons als inwoner van Lathum, Giesbeek of Angerlo interessant zijn, denk aan abonnementen op voedsel pakketten, zelf oogsten, super compost bereiden etc. Dit is allemaal nog in onderzoek en wordt financiering voor gezocht. Feit is dat het gaat gebeuren, maar het tempo is nog niet bekend. Dat hangt ook af van het in kunnen zetten van enerzijds een professionele boer / tuinder anderzijds van het inzetten van serieuze vrijwilligers.  We hebben afgesproken om bewoners van de 3 dorpen hierover op de hoogte te brengen. En met enige regelmaat hierover te berichten. Daarnaast willen we mensen in de gelegenheid brengen om een steentje bij te dragen aan de projecten van InnoFields en dan met name Bodemliefde.

Heeft u een idee of wilt u een bijdrage leveren laat een reactie achter of neem contact met ons op info@dorpsplatformgiesbeek.nl