Einde Revitalisering Giesbeek

Afgelopen week is de laatste nieuwsbrief verschenen over de Revitalisering. Het projectteam  is nog op een paar plaatsen bezig om dingen te verbeteren of te herstellen. Bovendien wordt de laatste hand gelegd aan de bestrating van de Ward. En krijgt de entree van de begraafplaats een nieuwe look. Ook is er een begin gemaakt met de beplanting van het dorpsplein. Zodat ook dit begin volgend jaar er stralend bij staat. De verwachting van gemeente en uitvoerder KWS is dat de werkzaamheden voor de jaarwisseling zijn afgerond. Daarmee komt er een einde aan openliggende straten en wegafzettingen. We hebben er een mooier dorp voor teruggekregen.

Voortgang Revitalisering

De afgelopen weken zijn medewerkers van KWS druk bezig geweest om herstelwerkzaamheden en narooiwerk uit te voeren. Volgende maand zal De Ward en de entree van de begraafplaats onder handen worden genomen. Samen met de klankbordgroep is er in de herfstvakantie een tussentijdse evaluatie geweest over de voortgang en de afronding van het project. Dit deden we samen met de projectleider Arjan Blij, Edwin Jacobs en de betrokken wethouder Carla Koers.

Afronding Revitalisering

De gemeente heeft aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt met de aannemer over de afronding van het project Revitalisering.

Zo zal er vanaf woensdag 30 september weer worden gestart met herstel werkzaamheden. Verder zullen half november De Ward en de ingang van de begraafplaats onder handen worden genomen.

Het is de bedoeling om samen met de klankbordgroep een evaluatie te houden.

Voortgang Revitalisering Dorpskern Giesbeek

Het project Revitalisering Giesbeek heeft het grootste deel van de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie afgesloten. Het Dorpsplein is gereed en de aansluitingen naar de Meentsestraat zijn gerealiseerd. Daarmee is er een einde gekomen aan de grootschalige werkzaamheden in ons dorp. De opslag bij de bushalte is opgeruimd en ingezaaid. En de werkruimtes achter de kerk zijn ook verdwenen.

Na de bouwvak zal KWS nog wel verder gaan met het herstellen van alle opleverpunten die bij het project en de gemeente bekend zijn. Zo moet er op diverse plaatsen straatwerk worden hersteld omdat er water blijft staan of omdat er sprake is van verzakkingen.

Het Dorpsplein is nog niet af. Dit najaar en volgend voorjaar zal de beplanting worden aangebracht en verdere inrichting plaatsvinden.

Werkzaamheden Revitalisering

Ook de komende periode wordt er nog druk gewerkt aan de revitalisering van ons dorp. De werkzaamheden concentreren zich bij het dorpsplein en de Weth. J. Teeringstraat.

Deze is vanaf de Meentsestraat tot aan de Tulpstraat grotendeels afgesloten. Onderstaande tekeningen geven een duidelijk beeld van de afsluitingen.

Detailafsluiting en omleidingsroute

Afsluitingen week 20-24