Inloopavond Omgevingsvisie

De avond over de omgevingsvisie is in ons dorp redelijk bezocht. Met een twintigtal bezoekers was er genoeg animo. De gemeente toonde zich blij met de opkomst.  Jong en oud kwam kijken naar de ideeën die de gemeente tot nu toe had verzameld en uitgewerkt. Hierdoor kwamen bij de bezoekers allerlei ideeën en suggesties los. De mening van direct betrokken burgers is belangrijk voor de organisatie. Bovendien zegt het iets over het draagvlak voor de plannen. De gemeente kijkt dan ook tevreden terug op een waardevolle avond.

Het zijn weliswaar nog vergezichten maar ze geven inzicht over hoe onze omgeving er over 15 jaar uit zou kunnen zien. Daarbij is er ook rekening gehouden met de opdrachten of afspraken die er van hogerhand al zijn gemaakt. Maar ook met plannen die nog in de toekomst liggen. Maar ook hiervoor geldt het is niet in beton gegoten. Er is ruimte voor aanpassingen.

De komende weken worden er op diverse plaatsen in onze gemeente dergelijke avonden georganiseerd. Al deze input wordt verzameld en dan ontstaat er een nieuwe conceptversie van de omgevingsvisie.

In het najaar volgt er dan een ontwerpvisie, waarbij iedereen nog een keer zijn mening kenbaar kan maken. Eind 2024 hoopt de gemeenteraad de visie vast te kunnen stellen.

Bent u niet in de gelegenheid geweest maar wilt u wel nog uw mening geven. Dat kan. Tot 24 maart bestaat de mogelijkheid om een online enquete in te vullen.