2e verenigingsavond 17 juni a.s

2e verenigingsavond 17 juni a.s

Na een geslaagde eerste avond tijdens onze Giesbeekse verenigingsbijeenkomst op 19 februari jongstleden is aangegeven dat er in de maand juni een tweede bijeenkomst zou volgen. Begin deze maand mei is op initiatief van het Dorpsplatform een datum vastgesteld en wel op...
Woningen Prins Clauslaan

Woningen Prins Clauslaan

Woningen Prins Clauslaan bijna klaar! Het bouwproject aan de Prins Clauslaan loopt ten einde. De woningen zijn zover af. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de tuinen en de bestrating. Van de 13 nieuwe woningen zijn er 12 beschikbaar voor nieuwe...
Inloopavond

Inloopavond

Inloopavond Omgevingsvisie De avond over de omgevingsvisie is in ons dorp redelijk bezocht. Met een twintigtal bezoekers was er genoeg animo. De gemeente toonde zich blij met de opkomst.  Jong en oud kwam kijken naar de ideeën die de gemeente tot nu toe had verzameld...
Verenigingsavond

Verenigingsavond

Op maandag 19 februari was een groot aantal verenigingen bijeen om eens van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen. Twee bestuursleden van de verenigingen waren uitgenodigd en meer dan de helft van de verenigingen in Giesbeek, waren aanwezig. Door regelmatig...
Giese Verenigingen

Giese Verenigingen

Giese Verenigingen Giesbeek leefbaar houden is een thema waar we als dorpsplatform aandacht aan besteden. Verenigingen zijn daarbij een bindende factor. Daarom  hebben we de verenigingen uitgenodigd om in een open gesprek met elkaar van gedachten te wisselen. Samen...