In februari heeft het Dorpsplatform Giesbeek in de Brede Blik een bijeenkomst georganiseerd over kansen voor jongeren op de woningmarkt in Giesbeek. Op deze middag is gebleken dat er meer behoefte is aan gepaste woongelegenheid dan -ook door de gemeente Zevenaar- gedacht. Naar aanleiding van deze conclusie is er een werkgroep samengesteld bestaande uit vrijwilligers. De werkgroep bestaat uit (van links naar rechts): Chiel Willemsen, Rick van de Lisdonk, Frank Rabelink en Sven Greutink.

Nadat het in juni van dit jaar het weer mogelijk werd om bijeenkomsten te organiseren is de groep gestart met een eerste kennismakingsbijeenkomst. De groep heeft zich als doel gesteld om de vraag en mogelijkheden binnen het dorp te inventariseren. Er zal worden gekeken naar bestaande in ontwikkeling zijnde projecten betreffende voor starters betaalbaar bouwen. En naar de herkomst van de bijkomende kosten waardoor deze woningen zoveel duurder worden. De werkgroep zal zich ook presenteren bij Plavei. Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor een groot deel van de huurwoningen die in Giesbeek worden aangeboden. Al met al werk genoeg om een eerste start mee te maken. Heeft u vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Dorpsplatform. Dit kan door een Persoonlijk Bericht te sturen via Facebook of door een mail aan starterswoningen@dorpsplatformgiesbeek.nl.