Ontmoetingsplek Stoomgemaal Giesbeek bijna klaar

Eén van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek. Samen met Bureau Buitenruimte is hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin een aantal uitgewerkte locaties. Lokale ondernemers zoals Ebbers bouwbedrijf, Koozand, CVZevenaar en Arends Hoveniersbedrijf hebben hieraan hun bijzonder bijdrage geleverd. Als eerste is nu dus de picknickplaats bij het stoomgemaal aan de beurt en is deze bijzondere plek nu bijna omgevormd tot een ware ontmoetingsplaats.

Een plek die ruimte biedt voor meerdere mensen om te zitten. Het is een plek die goed bereikbaar is voor zowel valide als mindervalide mensen die tevens in de luwte kunt zitten om te genieten van het prachtige uitzicht op de Gelderse IJssel, uiterwaarden en de Veluwezoom. Om de ontmoetingsplaats te verbinden met de omgeving is er gebruik gemaakt van een houten picknicktafel en bankjes op lage muurtjes van schanskorven die zijn gevuld met dakpannen en bakstenen. Door het ontstaan van holtes in de schanskorven wordt er ruimte gecreëerd voor plantjes en overwinterende insecten. Deze zijn geplaatst in de vorm van een vloeiende golf die refereert aan de stroom van de IJssel. De golfbeweging is ook doorgetrokken in de bestrating. De dakpannen en bakstenen in de korven zijn als referentie naar de voormalige kleiwinning in ons gebied van de IJsseldorpen. Het Dorpsplatform had graag een boom of meer groene planten en struiken willen gebruiken, maar helaas past dit niet binnen de eisen die Waterschap Rijn en IJssel aan een dijklichaam stelt. Waterschap Rijn IJssel is namelijk eigenaar van de grond waarop we de ontmoetingsplek is gerealiseerd. De ontmoetingsplek wordt straks tevens het startpunt van het klompenpad  ‘Het Giese Pad’ dat medio 2023 geopend zal worden. De opening van deze ontmoetingsplek zal ergens in april van dit jaar plaatsvinden. De  prullenbak en een informatiebord, met steun van RoBo Visual Sign uit Giesbeek, zullen binnenkort worden geplaatst.

Het Dorpsplatform zoekt nog versterking in het team om o.a. nog meer zaken te  realiseren voor het dorp. Voelt u zich geroepen dan kunt u zich aanmelden via de website www.dorpsplatformgiesbeek.nl of kom een keer vrijblijvend langs in het kultuurhuus op slechts één woensdagavond in de maand.      

Voortgang realisatie ontmoetingsplek

Sinds de herfstvakantie zijn Ebbers bouwbedrijf en Hoveniersbedrijf Arends druk bezig met het realiseren van de ontmoetingsplek.

Stukje bij beetje worden de contouren van een mooie rustplek steeds beter zichtbaar.

In de eerste week werd het oude bankje gedemonteerd en de ondergrond gereed gemaakt.

Een week later zag het er al heel anders uit.

En nu zijn de eerste zitplaatsen gerealiseerd.

Straks kunt u na een wandeling of tijdens de fietstocht genieten van het uitzicht.

Plastic afvalzakken

Er ontstaat nog al eens overlast op de dagen dat PMD-afval aan de straat staat, bijvoorbeeld doordat plasticzakken her en der verspreidt raken. We hebben aan de gemeente gevraagd om haakjes beschikbaar te stellen zodat zakken aan lantaarnpalen vastgemaakt kunnen worden. De gemeente geeft aan dit niet te promoten. Ervaring leert dat de zakken dan al eerder worden opgehangen, wat tot meer overlast leidt. Ook trekt het ongedierte aan. Het advies blijft om de zakken pas op de dag van ophalen buiten te zetten. Dan blijft de overlast tot een minimum beperkt.

Voorlichtingsbijeenkomst bejaardenwoningen Prins Clauslaan

Op dinsdag 10 mei vond er een bijeenkomst plaats over de bejaardenwoningen langs de Prins Clauslaan in Giesbeek. De huidige woningen worden vervangen door 14 zogeheten levensloopbestendige woningen. Plavei had de direct omwonenden hiervoor uitgenodigd. Plavei is samen met de gemeente ingegaan op de beoogde nieuwbouw. Omwonenden konden vragen stellen en opmerkingen plaatsen bij de gepresenteerde plannen. Er is op dit moment nog geen vastgestelde tijdsplanning. Dit komt vooral door de verschillende stappen in het proces. Wel staat vast dat binnenkort de wijziging van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd. Dat is de eerste stap naar realisatie.