Dorpsplatform Giesbeek

Dorpsplatform Giesbeek

Dorpsplatform Giesbeek

Dorpsplatform Giesbeek

Laatste nieuws

Nieuwe picknicktafels langs de Havendijk

Nadat bij het gemaal De Liemers in Giesbeek op initiatief van het Dorpsplatform, met steun van enkele plaatselijke ondernemers, een prachtige locatie voor fiets en wandelpassanten is gecreëerd werd...

Inloopavond

Inloopavond Omgevingsvisie De avond over de omgevingsvisie is in ons dorp redelijk bezocht. Met een twintigtal bezoekers was er genoeg animo. De gemeente toonde zich blij met de opkomst.  Jong en...

Verenigingsavond

Op maandag 19 februari was een groot aantal verenigingen bijeen om eens van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen. Twee bestuursleden van de verenigingen waren uitgenodigd en meer dan de...

Hoe zou Giesbeek er in 2040 uit kunnen zien?

Hoe zou Giesbeek er in 2040 uit kunnen zien? Daarvoor heeft Zevenaar een omgevingsvisie 2040 opgesteld. En u kunt hierover meepraten! Op 14 maart aanstaande organiseert de gemeente hierover een...

Giese Verenigingen

Giese Verenigingen Giesbeek leefbaar houden is een thema waar we als dorpsplatform aandacht aan besteden. Verenigingen zijn daarbij een bindende factor. Daarom  hebben we de verenigingen uitgenodigd...

Hoe houden we ons dorp levendig?

Hoe houden we ons dorp levendig? Met enige regelmaat staan onderwerpen als vergrijzing, woningbouw maar ook het aantrekkelijk maken van ons dorp op de agenda. Dat was voor ons aanleiding om met onze...

Ontmoetingsplek Stoomgemaal Giesbeek bijna klaar

Eén van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek. Samen met Bureau Buitenruimte is hiervoor een ontwerp opgesteld, met...

Voortgang realisatie ontmoetingsplek

Sinds de herfstvakantie zijn Ebbers bouwbedrijf en Hoveniersbedrijf Arends druk bezig met het realiseren van de ontmoetingsplek. Stukje bij beetje worden de contouren van een mooie rustplek steeds...

Plastic afvalzakken

Er ontstaat nog al eens overlast op de dagen dat PMD-afval aan de straat staat, bijvoorbeeld doordat plasticzakken her en der verspreidt raken. We hebben aan de gemeente gevraagd om haakjes...

Drempel Uitmeentsestraat

Na de renovatie van de Rivierweg, vorig jaar, is de drempel in de Uitmeentsestraat door het wegenbouwbedrijf hersteld. Dat is toen zodanig gebeurd dat er veel klachten bij de gemeente zijn...

Voorlichtingsbijeenkomst bejaardenwoningen Prins Clauslaan

Op dinsdag 10 mei vond er een bijeenkomst plaats over de bejaardenwoningen langs de Prins Clauslaan in Giesbeek. De huidige woningen worden vervangen door 14 zogeheten levensloopbestendige woningen....

Afsluiting Meentsestraat tot 15 april 16:30.

Omdat de aannemer al bezig was met werkzaamheden hebben we de gemeente om opheldering gevraagd. Het betreft het bouwrijp maken van de Giese Zegel. En in dit geval wordt er een nieuwe...

Giesbeek

Giesbeek is een dorp aan de IJssel met ca 2700 inwoners. Het dorp heeft een rustieke uitstraling, mede door de molen De Hoop en de kerk (Martinuskerk). Giesbeek hoorde tot 2005 bij de gemeente Angerlo. Vanaf 2005 maakt Giesbeek onderdeel uit van de gemeente Zevenaar. Giesbeek in cijfers.

 

Wat is het Dorpsplatform Giesbeek

Dorpsplatform Giesbeek bestaat uit een groep mensen uit het dorp die zich inspannen voor de belangen en leefbaarheid van het dorp Giesbeek. Het doel is de sociale samenhang te bevorderen en in gesprek te zijn met bewoners en overheden die iets te maken hebben met de dorpskern Giesbeek.

Giesbeek