Ontmoetingsplek Stoomgemaal Giesbeek bijna klaar

Eén van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek. Samen met Bureau Buitenruimte is hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin een aantal uitgewerkte locaties. Lokale ondernemers zoals Ebbers bouwbedrijf, Koozand, CVZevenaar en Arends Hoveniersbedrijf hebben hieraan hun bijzonder bijdrage geleverd. Als eerste is nu dus de picknickplaats bij het stoomgemaal aan de beurt en is deze bijzondere plek nu bijna omgevormd tot een ware ontmoetingsplaats.

Een plek die ruimte biedt voor meerdere mensen om te zitten. Het is een plek die goed bereikbaar is voor zowel valide als mindervalide mensen die tevens in de luwte kunt zitten om te genieten van het prachtige uitzicht op de Gelderse IJssel, uiterwaarden en de Veluwezoom. Om de ontmoetingsplaats te verbinden met de omgeving is er gebruik gemaakt van een houten picknicktafel en bankjes op lage muurtjes van schanskorven die zijn gevuld met dakpannen en bakstenen. Door het ontstaan van holtes in de schanskorven wordt er ruimte gecreëerd voor plantjes en overwinterende insecten. Deze zijn geplaatst in de vorm van een vloeiende golf die refereert aan de stroom van de IJssel. De golfbeweging is ook doorgetrokken in de bestrating. De dakpannen en bakstenen in de korven zijn als referentie naar de voormalige kleiwinning in ons gebied van de IJsseldorpen. Het Dorpsplatform had graag een boom of meer groene planten en struiken willen gebruiken, maar helaas past dit niet binnen de eisen die Waterschap Rijn en IJssel aan een dijklichaam stelt. Waterschap Rijn IJssel is namelijk eigenaar van de grond waarop we de ontmoetingsplek is gerealiseerd. De ontmoetingsplek wordt straks tevens het startpunt van het klompenpad  ‘Het Giese Pad’ dat medio 2023 geopend zal worden. De opening van deze ontmoetingsplek zal ergens in april van dit jaar plaatsvinden. De  prullenbak en een informatiebord, met steun van RoBo Visual Sign uit Giesbeek, zullen binnenkort worden geplaatst.

Het Dorpsplatform zoekt nog versterking in het team om o.a. nog meer zaken te  realiseren voor het dorp. Voelt u zich geroepen dan kunt u zich aanmelden via de website www.dorpsplatformgiesbeek.nl of kom een keer vrijblijvend langs in het kultuurhuus op slechts één woensdagavond in de maand.      

Voortgang realisatie ontmoetingsplek

Sinds de herfstvakantie zijn Ebbers bouwbedrijf en Hoveniersbedrijf Arends druk bezig met het realiseren van de ontmoetingsplek.

Stukje bij beetje worden de contouren van een mooie rustplek steeds beter zichtbaar.

In de eerste week werd het oude bankje gedemonteerd en de ondergrond gereed gemaakt.

Een week later zag het er al heel anders uit.

En nu zijn de eerste zitplaatsen gerealiseerd.

Straks kunt u na een wandeling of tijdens de fietstocht genieten van het uitzicht.

Voorlichtingsbijeenkomst bejaardenwoningen Prins Clauslaan

Op dinsdag 10 mei vond er een bijeenkomst plaats over de bejaardenwoningen langs de Prins Clauslaan in Giesbeek. De huidige woningen worden vervangen door 14 zogeheten levensloopbestendige woningen. Plavei had de direct omwonenden hiervoor uitgenodigd. Plavei is samen met de gemeente ingegaan op de beoogde nieuwbouw. Omwonenden konden vragen stellen en opmerkingen plaatsen bij de gepresenteerde plannen. Er is op dit moment nog geen vastgestelde tijdsplanning. Dit komt vooral door de verschillende stappen in het proces. Wel staat vast dat binnenkort de wijziging van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd. Dat is de eerste stap naar realisatie.

Afhaalkluisjes in Giesbeek operationeel

Naast de uitdeelpost aan de burgemeester van Rielstraat heeft apotheek Wyborgh nu ook afhaalkluisjes laten plaatsen.

De kluisjes zijn aangebracht op de oude locatie van de geldautomaat, die vanwege veiligheidsproblemen is verwijderd.

De afgelopen tijd is er druk gewerkt om de afhaalkluisjes in Giesbeek te installeren. Dat is gelukt en de testfase is ook achter de rug.

Vanaf 1 maart is het dan ook mogelijk om uw medicatie op te halen bij de afhaalkluisjes. Mensen die hiervan gebruik willen maken krijgen van de apotheek een instructie hoe ze de medicijnen kunnen ophalen. Het bijkomende voordeel van de kluisjes is dat deze 24/7 beschikbaar zijn en dat u de medicijnen kunt ophalen wanneer het u uitkomt. Daarmee is de serviceverlening wat betreft medicijnlevering een stuk beter geworden.

Wilt u overstappen naar deze apotheek, maak dan gebruik van de overstapservice van apotheek Wyborgh. U kunt daarvoor het inschrijfformulier invullen op de website van de apotheek.

 

Uitdeelpost Giesbeek

De gesprekken met apotheek “De Linie” hebben niets opgeleverd. De apotheek is niet in staat om de dienstverlening terug te brengen naar het oude niveau. In samenspraak met de huisartsen zijn we in gesprek gegaan met apotheek “De Wyborgh” uit Westervoort. Zij zien mogelijkheden om de uitdeelpost te realiseren. Bovendien willen ze de dienstverlening verhogen door het plaatsen van een automaat. De komst van de uitdeelpost vraagt wel een actie van u als inwoner. Als u gebruik wilt maken van deze dienst moet u zelf aangeven dat u van apotheek wisselt. Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van de overstapservice van apotheek “De Wyborgh”.

Bovendien gelden er een aantal regels die te maken hebben met Corona; afhalen kan alleen op afspraak. En de ingang is verplaatst naar de Burgemeester van Rielstraat.

In februari komen er ook afhaalkluisjes. Daar kunt u uw medicatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week afhalen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van apotheek de Wyborgh.