Ontmoetingsplek Stoomgemaal Giesbeek bijna klaar

Eén van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek. Samen met Bureau Buitenruimte is hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin een aantal uitgewerkte locaties. Lokale ondernemers zoals Ebbers bouwbedrijf, Koozand, CVZevenaar en Arends Hoveniersbedrijf hebben hieraan hun bijzonder bijdrage geleverd. Als eerste is nu dus de picknickplaats bij het stoomgemaal aan de beurt en is deze bijzondere plek nu bijna omgevormd tot een ware ontmoetingsplaats.

Een plek die ruimte biedt voor meerdere mensen om te zitten. Het is een plek die goed bereikbaar is voor zowel valide als mindervalide mensen die tevens in de luwte kunt zitten om te genieten van het prachtige uitzicht op de Gelderse IJssel, uiterwaarden en de Veluwezoom. Om de ontmoetingsplaats te verbinden met de omgeving is er gebruik gemaakt van een houten picknicktafel en bankjes op lage muurtjes van schanskorven die zijn gevuld met dakpannen en bakstenen. Door het ontstaan van holtes in de schanskorven wordt er ruimte gecreëerd voor plantjes en overwinterende insecten. Deze zijn geplaatst in de vorm van een vloeiende golf die refereert aan de stroom van de IJssel. De golfbeweging is ook doorgetrokken in de bestrating. De dakpannen en bakstenen in de korven zijn als referentie naar de voormalige kleiwinning in ons gebied van de IJsseldorpen. Het Dorpsplatform had graag een boom of meer groene planten en struiken willen gebruiken, maar helaas past dit niet binnen de eisen die Waterschap Rijn en IJssel aan een dijklichaam stelt. Waterschap Rijn IJssel is namelijk eigenaar van de grond waarop we de ontmoetingsplek is gerealiseerd. De ontmoetingsplek wordt straks tevens het startpunt van het klompenpad  ‘Het Giese Pad’ dat medio 2023 geopend zal worden. De opening van deze ontmoetingsplek zal ergens in april van dit jaar plaatsvinden. De  prullenbak en een informatiebord, met steun van RoBo Visual Sign uit Giesbeek, zullen binnenkort worden geplaatst.

Het Dorpsplatform zoekt nog versterking in het team om o.a. nog meer zaken te  realiseren voor het dorp. Voelt u zich geroepen dan kunt u zich aanmelden via de website www.dorpsplatformgiesbeek.nl of kom een keer vrijblijvend langs in het kultuurhuus op slechts één woensdagavond in de maand.      

Afsluiting Meentsestraat tot 15 april 16:30.

Omdat de aannemer al bezig was met werkzaamheden hebben we de gemeente om opheldering gevraagd.

Het betreft het bouwrijp maken van de Giese Zegel. En in dit geval wordt er een nieuwe elektriciteitskabel aangelegd.

Daarom is vanaf maandag 4 april 7:00 tot vrijdag 15 april 2022 16:30 is de Meentsestraat afgesloten t.h.v. huisnummer 118.

De hulpdiensten zijn van de afsluiting op de hoogte.

 

Bouwplannen Molenplein

Mogelijk hebt u de bouwhekken bij de Spar al gezien. Aannemersbedrijf Ebbers heeft overeenstemming met de gemeente bereikt voor de planontwikkeling om het Molenplein . De direct omwonenden zijn middels een brief en tekeningen geïnformeerd. Hiermee komt er een einde aan de leegstaande en vervallen panden om het Molenplein.

Het voorliggende plan is om 4 starterswoningen en 1 vrijstaande woning te bouwen. Bovendien krijgt de Spar extra ruimte om te verbouwen en uit te breiden. Om een toekomstige nieuwe, verbeterde inrichting van het Molenplein mogelijk te maken worden op het terrein naast de Spar circa 14 extra parkeerplaatsen toegevoegd. Daarmee wordt ook de parkeerdruk op de Meentsestraat verminderd.

Dit biedt de gelegenheid voor omwonenden en inwoners van het dorp Giesbeek om, middels het Dorpsplatform in gesprek te gaan met de gemeente voor de herinrichting van het Molenplein. We roepen u op om ideeën of suggesties kenbaar te maken via info@dorpsplatformgiesbeek.nl. Heeft u andere opmerkingen of mist u iets in de plannen dan kunt dat uiteraard ook kenbaar maken.

Deze tekeningen geven een beeld van de beoogde nieuwe situatie.

Kerstboom overgedragen aan de brandweer

Vorig jaar is er op initiatief van inwoners een kerstactie georganiseerd op het dorpsplein. Dit jaar hebben we met de mensen van de brandweer afgesproken dat zij de kerstboom jaarlijks op het plein zullen neerzetten. Zo zijn we de komende jaren verzekerd van een dorpsplein in kerstsfeer. Als corona naar de achtergrond is gedreven zijn er misschien mogelijkheden om dit jaarlijkse evenement meer cachet te geven. Wie weet wat er volgend jaar op het programma staat!

 

Het gaat gebeuren!

We zijn al een hele tijd bezig om het geld bij elkaar te krijgen voor de realisatie van de ontmoetingsplekken bij de sporthal en het gemaal.

We hebben eindelijk groen licht. Lokale ondernemers zoals Ebbers bouwbedrijf en Arends Hoveniersbedrijf hebben hun medewerking toegezegd. Omdat hun portefeuille de komende tijd goed gevuld is starten de werkzaamheden aan het einde van de winter. Een mooi vooruitzicht in 2022.