Giese Verenigingen
Giesbeek leefbaar houden is een thema waar we als dorpsplatform aandacht aan besteden. Verenigingen zijn daarbij een bindende factor. Daarom  hebben we de verenigingen uitgenodigd om in een open gesprek met elkaar van gedachten te wisselen. Samen sta je sterker!. Het klinkt als een cliché en een open deur, maar toch kan het voor een vereniging
geen kwaad dit regelmatig te bedenken. We willen een
interactieve gespreksavond houden waarin we bij de verenigingen ophalen wat de
ideeën voor en zorgen over de toekomst zijn.
Deze avond zal op worden gehouden in de kantine van GSV’38 Meentsestraat 109 op maandag 19 februari 2024 om 20.00 uur tot 22.00 uur. Daarbij zijn twee leden van elk bestuur van harte welkom om deel te nemen aan deze open actieve gespreksavond onder leiding van een onafhankelijke avondvoorzitter.
Inloop vanaf 19.30 uur waar dan de koffie en thee klaar staan. Aanmelden, voor wie dit nog niet heeft gedaan, graag via het bekende mailadres info@dorpsplatformgiesbeek.nl. Sluitingsdatum is vrijdag 16 februari.