Eén van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek. Samen met Bureau Buitenruimte is hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin een aantal uitgewerkte locaties. Lokale ondernemers zoals Ebbers bouwbedrijf, Koozand, CVZevenaar en Arends Hoveniersbedrijf hebben hieraan hun bijzonder bijdrage geleverd. Als eerste is nu dus de picknickplaats bij het stoomgemaal aan de beurt en is deze bijzondere plek nu bijna omgevormd tot een ware ontmoetingsplaats.

Een plek die ruimte biedt voor meerdere mensen om te zitten. Het is een plek die goed bereikbaar is voor zowel valide als mindervalide mensen die tevens in de luwte kunt zitten om te genieten van het prachtige uitzicht op de Gelderse IJssel, uiterwaarden en de Veluwezoom. Om de ontmoetingsplaats te verbinden met de omgeving is er gebruik gemaakt van een houten picknicktafel en bankjes op lage muurtjes van schanskorven die zijn gevuld met dakpannen en bakstenen. Door het ontstaan van holtes in de schanskorven wordt er ruimte gecreëerd voor plantjes en overwinterende insecten. Deze zijn geplaatst in de vorm van een vloeiende golf die refereert aan de stroom van de IJssel. De golfbeweging is ook doorgetrokken in de bestrating. De dakpannen en bakstenen in de korven zijn als referentie naar de voormalige kleiwinning in ons gebied van de IJsseldorpen. Het Dorpsplatform had graag een boom of meer groene planten en struiken willen gebruiken, maar helaas past dit niet binnen de eisen die Waterschap Rijn en IJssel aan een dijklichaam stelt. Waterschap Rijn IJssel is namelijk eigenaar van de grond waarop we de ontmoetingsplek is gerealiseerd. De ontmoetingsplek wordt straks tevens het startpunt van het klompenpad  ‘Het Giese Pad’ dat medio 2023 geopend zal worden. De opening van deze ontmoetingsplek zal ergens in april van dit jaar plaatsvinden. De  prullenbak en een informatiebord, met steun van RoBo Visual Sign uit Giesbeek, zullen binnenkort worden geplaatst.

Het
Dorpsplatform zoekt nog versterking in het team om o.a. nog meer zaken te  realiseren voor het dorp. Voelt u zich
geroepen dan kunt u zich aanmelden via de website www.dorpsplatformgiesbeek.nl of
kom een keer vrijblijvend langs in het kultuurhuus op slechts één woensdagavond
in de maand.