Met hulp van DKK Gelderland en de gemeente zijn we op zoek naar financiële middelen om de ontmoetingsplekken te realiseren. We hebben een aantal instanties aangeschreven voor het verkrijgen van subsidie. Nu is het aan de organisaties om hier duidelijkheid over te geven. Dat hopen we begin volgend jaar wel te krijgen.