Omdat een deel van de werkzaamheden van de revitalisering is stilgelegd heeft de gemeente nog geen nieuwe planning af gegeven.

Door de hoge waterstand is het niet mogelijk om rioolwerkzaamheden uit te voeren. Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

De stratenmakers gaan ondertussen wel verder met het leggen van stoepen en straatwerk. De werkzaamheden zijn ook beperkt in omvang. Ook zij kunnen niet verder dan daar waar de riolering reeds is vernieuwd.

De huidige vertraging heeft ook gevolgen voor de realisatie van het dorpsplein. De exacte impact is nu nog niet bekend.

Eind maart is er weer een overleg van de klankbordgroep met de gemeente over de voortgang. Zodra er nieuws te melden is stellen wij u hiervan op de hoogte.