De commissie Middelen heeft de opdracht om het subsidiebeleid in de gemeente te harmoniseren. Hiervoor zijn diverse informatieavonden georganiseerd. In eerste instantie was het de bedoeling om in april te komen tot een conceptvoorstel.

Het traject heeft echter vertraging opgelopen. Daardoor is de planning bijgesteld. In de herziene planning zal het voorstel naar alle waarschijnlijkheid in september worden aangeboden aan de gemeenteraad.