Stel u zit in het nieuwe kabinet en heeft inspraak in het klimaatbeleid.

Welke keuzes zou u maken?

De TU Delft en de Universiteit van Utrecht doen hier onderzoek naar. Als deelnemer van dit onderzoek zit u op de stoel van het nieuwe kabinet. U krijgt tien maatregelen voorgelegd. Daarnaast is er informatie over de effecten en de kosten van de maatregel. Daarna kunt u per maatregel aangeven óf, en in hoeverre u vindt dat de overheid deze moet toepassen om de nationale klimaatdoelstellingen te halen. Deelnemers kunnen in het onderzoek maximaal 15 miljard euro uitgeven. Ook kunnen zij argumenten voor hun keuzes en ideeën leveren.

Het onderzoek loopt van 5 tot en met 14 maart.

Voor meer informatie kunt u naar de website van het klimaatakkoord.