Uitstel Harmonisatie Subsidiebeleid

Uitstel Harmonisatie Subsidiebeleid

De commissie Middelen heeft de opdracht om het subsidiebeleid in de gemeente te harmoniseren. Hiervoor zijn diverse informatieavonden georganiseerd. In eerste instantie was het de bedoeling om in april te komen tot een conceptvoorstel. Het traject heeft echter...