Zoals u weet is de gemeente Zevenaar bezig met de harmonisatie en herijking van de subsidieregelingen
van beide voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. Aangezien het een complex proces is en de gemeente dit zorgvuldig wil doen, is de besluitvorming door de Raad verplaatst naar eind 2019.

Organisaties die in 2019 subsidie ontvangen, kunnen hun
subsidieaanvraag voor 2020 voor 1 augustus 2019 bij de gemeente indienen. Het college neemt uiterlijk in december 2019 een besluit op de aanvraag en hanteert hierbij de grondslagen van de huidige regelingen.