De werkgroep “Duurzaamheid” heeft een reactie opgesteld op de warmtevisie van de gemeente Zevenaar.

Deze reactie is aangeboden aan de gemeente. Dit zal moeten leiden tot een definitieve visie van de gemeente Zevenaar over het bereiken van de klimaatdoelstellingen.