Giesbeek nog mooier maken, help ook mee!

 

Giesbeek nog mooier maken, dat is één van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek. Eén van onze acties is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek (bij het Stoomgemaal, Veerweg/Kerkstraat en bij de Havenweg/IJsselpad). Samen met Bureau Buitenruimte hebben we hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin een aantal uitgewerkte locaties. Als eerste is de picknickplaats bij het stoomgemaal aan de beurt. We gaan deze plek omvormen tot een ware ontmoetingsplaats. Een plek die ruimte biedt voor meerdere mensen om te zitten, uit te rusten en te genieten van de natuur. Om die nieuwe prachtplek tot stand te laten komen, hebben we ook uw hulp nodig!

De ontmoetingsplek

De plek vormt straks één geheel met de omgeving en biedt meerdere zitgelegenheden, informatie over de omgeving, verharde ruimte om de fietsen te parkeren en een afvalbak. Het wordt een plek die ook voor mindervalide mensen goed bereikbaar is en waar je in de luwte kunt zitten om te genieten van het prachtige uitzicht op de IJssel. Er komt een houten picknicktafel en we maken bankjes op lage muurtjes van schanskorven. Die korven worden gevuld met kleiproducten zoals dakpannen en bakstenen. De muurtjes krijgen de vorm van een vloeiende golf, net als de stroom van de IJssel. De golfbeweging wordt ook doorgetrokken in de bestrating. Door de holtes in de schanskorven creëren we ruimte voor plantjes en overwinterende insecten. Daarnaast richten we de plek onderhoudsarm en vandalismebestendig in, zodat iedereen maximaal kan genieten, met zo min mogelijk ergernis en werk.

Hoe nu verder?

We zijn nu bezig met de verdere voorbereiding en uitwerking van het plan. Voor de aanleg op een dijklichaam hebben we een vergunning gekregen. De gemeente stelt de klinkers voor de verharding ter beschikking, maar voor de picknicktafel, banken en schanskorven hebben we nog meer geld nodig. We hebben al een bijdrage van gemeente Zevenaar en een bijdrage van het Dorpsplatform. Daarnaast hebben we een aantal subsidies aangevraagd. Van de ANWB hebben we al een toezegging voor € 7000,-. De andere aanvragen lopen nog. Hiermee zitten we op de helft van de begroting. We zijn er dus nog niet en daarom vragen we om uw hulp!

 

Sponsoren gezocht!

Wilt u als persoon of uw bedrijf een deel van het meubilair financieren of sponsoren? Dan kunt u contact opnemen met ontmoetingsplekken@dorpsplatformgiesbeek.nl. Als dank komt uw (bedrijfs-)naam op het informatiebord. Iedere bijdrage is welkom! We hebben nog € 5500 nodig om alles te realiseren. Dat moeten we als dorp toch kunnen regelen! Helpt u ook mee aan het nog mooier maken van ons fijne dorp?

 

 

Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!