Datum informatieavond bekend

Om op te komen voor de belangen van Giesbeek in de nieuwe Gemeente Zevenaar is een dorpsplatform een waardevol instrument. Inmiddels hebben we samen met de Gemeente Zevenaar een zeer positief overleg gehad over onze plannen. Dit heeft ertoe geleid dat we een informatieavond gaan houden. Hier zullen we als initiatiefnemers aangeven wat wij in gedachten hebben maar zeker zo belangrijk is dat we in Giesbeek samen een breed gedragen platform creëren.

Informatie avond op 15 mei 2018

Noteer de datum en er zullen zeker nog meer aankondigingen volgen.

De start

We zijn in gesprek met diverse verenigingen en organisaties in Giesbeek. Daarnaast zijn er contacten met de gemeente Zevenaar. Ons plan is om voor juni 2018 een informatieavond te houden waarbij we alle geïnteresseerden op de hoogte brengen van onze plannen en doelstellingen.

Hiervoor hebben we input en hulp nodig uit Giesbeek. Samen moet we voor de belangen van Giesbeek opkomen.  We zijn dan ook op zoek naar geluiden vanuit alle hoeken van Giesbeek waarbij we als platform zorgen voor laagdrempelige contacten richting gemeente maar ook het faciliteren van onderling overleg tussen verenigingen en organisaties in Giesbeek.

Het concept van een dorpsplatform is beproefd en noodzakelijk als we als Giesbeek van ons willen laten horen in de grote nieuwe gemeente. We zijn de laatste kern zonder belangenorganisatie en hopelijk komt daar binnenkort verandering in.

Dorpsplatform Giesbeek in oprichting!

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers. Tegelijkertijd is het voor bewoners, verenigingen, belangenorganisaties en ondernemers niet te doen om alle ontwikkelingen in de gaten te houden. Je hoort vaak pas over ontwikkelingen als het meeste al in kannen en kruiken is.  De nieuwe gemeente Zevenaar wil meer contact met bewoners, door het dorpsraden model van Rijnwaarden over te nemen. Maar in Giesbeek is momenteel nog geen dorpsbelangen organisatie.  Daarom hebben een aantal inwoners het initiatief genomen dit zelf te organiseren, zodat we als dorp leidend blijven.

Gezien het grote aantal verenigingen en (belangen)organisaties dat er al is, zou  een dorpsplatform goed kunnen werken. We denken in praktijk aan een aantal dingen. Eén aanspreekpunt waarin iedereen die dat wil, vertegenwoordigt is en die de dorpsbelangen  daar waar nodig vertegenwoordigt. Het platform houdt iedereen tijdig geïnformeerd en bevordert samenwerking. Ook kunnen werkgroepen plannen en visies ontwikkelen over voor het dorp belangrijke thema’s als veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen. Het platform kan daarmee als scharnier dienen tussen bijv. dorp en gemeente.

We houden de toekomstbestendigheid van Giesbeek graag in eigen hand! Daarom willen zo veel mogelijk input ophalen, zodat we het dorpsplatform als een breed gedragen initiatief van de grond kunnen krijgen.