Datum informatieavond bekend

Datum informatieavond bekend

Om op te komen voor de belangen van Giesbeek in de nieuwe Gemeente Zevenaar is een dorpsplatform een waardevol instrument. Inmiddels hebben we samen met de Gemeente Zevenaar een zeer positief overleg gehad over onze plannen. Dit heeft ertoe geleid dat we een...

De start

We zijn in gesprek met diverse verenigingen en organisaties in Giesbeek. Daarnaast zijn er contacten met de gemeente Zevenaar. Ons plan is om voor juni 2018 een informatieavond te houden waarbij we alle geïnteresseerden op de hoogte brengen van onze plannen en...

Dorpsplatform Giesbeek in oprichting!

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers. Tegelijkertijd is het voor bewoners, verenigingen, belangenorganisaties en ondernemers niet te doen om alle ontwikkelingen in de gaten te houden. Je hoort vaak pas over ontwikkelingen als het meeste al in...