De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers. Tegelijkertijd is het voor bewoners, verenigingen, belangenorganisaties en ondernemers niet te doen om alle ontwikkelingen in de gaten te houden. Je hoort vaak pas over ontwikkelingen als het meeste al in kannen en kruiken is.  De nieuwe gemeente Zevenaar wil meer contact met bewoners, door het dorpsraden model van Rijnwaarden over te nemen. Maar in Giesbeek is momenteel nog geen dorpsbelangen organisatie.  Daarom hebben een aantal inwoners het initiatief genomen dit zelf te organiseren, zodat we als dorp leidend blijven.

Gezien het grote aantal verenigingen en (belangen)organisaties dat er al is, zou  een dorpsplatform goed kunnen werken. We denken in praktijk aan een aantal dingen. Eén aanspreekpunt waarin iedereen die dat wil, vertegenwoordigt is en die de dorpsbelangen  daar waar nodig vertegenwoordigt. Het platform houdt iedereen tijdig geïnformeerd en bevordert samenwerking. Ook kunnen werkgroepen plannen en visies ontwikkelen over voor het dorp belangrijke thema’s als veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen. Het platform kan daarmee als scharnier dienen tussen bijv. dorp en gemeente.

We houden de toekomstbestendigheid van Giesbeek graag in eigen hand! Daarom willen zo veel mogelijk input ophalen, zodat we het dorpsplatform als een breed gedragen initiatief van de grond kunnen krijgen.