Afgelopen week hebben we weer een overleg gehad met de dorpswethouder van Giesbeek. Tijdens dat overleg zijn verschillende actuele onderwerpen aan de orde geweest. Ook hebben we ons laten bijpraten over de actuele ontwikkelingen in de gemeente. Een van de zaken die aan de orde is geweest betreft het aanbod aan locaties om culturele en sport activiteiten te organiseren. Je kunt daarbij denken aan Het Kulturhuus, het kerkgebouw, sportaccommodaties maar ook het nog te openen nieuwe gebouw van de schutterij. We hebben afgesproken om een overleg met de verschillende beheerders te organiseren. Doel van het overleg is vooral om elkaar op de hoogte te brengen van elkaars plannen rondom culturele activiteiten en te kijken waar we elkaar kunnen versterken.