Dat is één van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek. Één van onze acties is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek. Samen met Bureau Buitenruimte is hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin een aantal uitgewerkte locaties. Als eerste is de picknickplaats bij het stoomgemaal aan de beurt en gaan we deze omvormen tot ware ontmoetingsplaats. Een plek die ruimte biedt voor meerdere mensen om te zitten en één geheel vormt met de omgeving, informatievoorziening, fietsenparkeerplaats en afvalbakken.

Het wordt een plek die goed bereikbaar is en waar je in luwte kunt zitten om te genieten van het prachtige uitzicht op de IJssel. En daarbij is ook aan mindervalide mensen gedacht.

Om de ontmoetingsplaats te verbinden met de omgeving wordt er gebruik gemaakt van een houten picknicktafel en bankjes op lage muurtjes van schanskorven die worden gevuld met dakpannen en bakstenen. Deze worden geplaatst in de vorm van een vloeiende golf die refereert aan de stroom van de IJssel.  De golfbeweging wordt ook doorgetrokken in de bestrating. De dakpannen en bakstenen in de korven refereren aan de voormalige kleiwinning in het gebied. Door het ontstaan van holtes in de schanskorven wordt er ruimte gecreëerd voor plantjes en overwinterende insecten.  Daarnaast richten we de plek zo onderhoudsarm en vandalismebestendig in. Op die manier kan eenieder er maximaal van genieten en is er zo min mogelijk ergernis en werk.

We hadden graag een boom of meer groene planten en struiken gebruikt, maar helaas past dit niet binnen de eisen die het waterschap aan een dijklichaam stelt. En het waterschap is eigenaar van de grond waarop we de ontmoetingsplekken realiseren.

Hoe nu verder? We zijn nu bezig met de verdere voorbereiding en uitwerking van het plan. Voor de aanleg op een dijklichaam is een vergunning benodigd.  Deze is in aanvraag en de procedure loopt.

De gemeente stelt een aantal elementen ter beschikking, maar voor de picknicktafel, banken en schanskorven zijn we nog op zoek naar financiële middelen. Zou u of uw bedrijf een deel willen financieren of sponsoren dan kun u contact opnemen met ons via het mailadres ontmoetingsplekken@dorpsplatformgiesbeek.nl. We kunnen, als u dat wilt, als dank uw naam vermelden op het informatiebord.

Graag willen we u, als dorpsgenoten, vragen voor hulp bij het realiseren van dit plan. Zou u willen helpen bij het plaatsen van de elementen van de ontmoetingsplek? Vele handen maken licht werk en we kunnen uw hulp gebruiken bij het aanleggen van de bestrating, in elkaar zetten van de picknicktafel en bankjes. Na het aanleggen is er ondersteuning nodig bij het halfjaarlijks verwijderen van wat onkruid bij de bankjes en tussen de bestrating. Wilt u ons helpen? Geef dit dan door via ontmoetingsplekken@dorpsplatformgiesbeek.nl of neem contact met Bert Amorij (06-39519908)

Het moment van daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen, eisen van de vergunning en de vrijwilligers.