Concept Warmtevisie Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft haar ontwerp-warmtevisie vrijgegeven voor reacties tot 15 september. U vindt deze op de website (www.zevenaar.nl/warmtevisie).

Na 15 september worden alle reacties meegenomen in de afweging en verwerkt in de ontwerp-warmtevisie. Het voornemen is dat de definitieve versie van de warmtevisie ter vaststelling wordt aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019.

Wij willen u als inwoner van Giesbeek hierbij betrekken en zijn benieuwd naar uw mening. Onze werkgroep “Duurzaamheid” zal uw reacties bundelen en meenemen naar de gemeente.

U kunt u mening kenbaar maken door te mailen naar info@dorpsplatformgiesbeek. nl of door een bericht achter te laten op onze Facebook pagina.

Uitstel Harmonisatie Subsidiebeleid

Zoals u weet is de gemeente Zevenaar bezig met de harmonisatie en herijking van de subsidieregelingen
van beide voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. Aangezien het een complex proces is en de gemeente dit zorgvuldig wil doen, is de besluitvorming door de Raad verplaatst naar eind 2019.

Organisaties die in 2019 subsidie ontvangen, kunnen hun
subsidieaanvraag voor 2020 voor 1 augustus 2019 bij de gemeente indienen. Het college neemt uiterlijk in december 2019 een besluit op de aanvraag en hanteert hierbij de grondslagen van de huidige regelingen.