Onderhoud asfalt in Zevenaar

De gemeente heeft opdracht gegeven om deze zomer op diverse plekken het asfalt te vervangen. De aannemer verwijdert de oude deklaag en herstelt oneffenheden en scheuren. Vervolgens wordt er een nieuwe deklaag aangebracht.

Voor Lathum en Giesbeek betekent dit dat de aansluiting van de Landaansestraat richting Duiven wordt aangepakt. Vanaf de Rivierweg tot net voorbij de kruising Weteringweg (Lathum)-Zwalmstraat (Giesbeek) wordt het wegdek vervangen. Daarom is deze weg in de periode van 7 t/m 15 juli afgesloten.

Textielcontainers verplaatst

De textielcontainer bij de SPAR is verplaatst naar de parkeerplaats van het kerkhof. De oude locatie zorgde voor overlast. Er lagen zakken naast de container en de gemeente heeft klachten ontvangen van omwonenden.

Daarom is er gekozen voor een nieuwe locatie, te weten de parkeerplaats van de openbare begraafplaats. Op termijn zal de gemeente de huidige containers vervangen door ondergrondse containers. Mogelijk wordt er dan weer een andere locatie gekozen.

Vragen over inspectiepaden in Giesbeek

De gemeente Zevenaar krijgt vragen over de afrastering en de verlichting bij zogeheten inspectiepaden in en om Giesbeek. Daarom hier de toelichting van de gemeente.

Inspectiepaden

De paden waar het om gaat zijn inspectiepaden van het Waterschap die op primaire waterkeringen liggen. De waterkeringen zijn er om het achterland te beveiligen tegen hoog rivierwater. De paden die erop liggen zijn inspectiepaden, deze zijn bedoeld voor onderhoud en inspecties door het Waterschap.  Fietsers en voetgangers mogen van het Waterschap gebruik maken van deze paden. Het Waterschap onderhoudt deze paden, voor inspectiedoeleinden. Dit betekent dat er best een hobbeltje of een scheurtje in de verharding mag zitten, zolang dit maar geen gevaarlijke situaties oplevert.

Afrastering

Het bestuur van het Waterschap heeft in 2012 besloten om het aantal schapenafrasteringen langs waterkeringen af te bouwen. Dit betekent dat als een afrastering is afgeschreven dat deze verwijderd wordt en er geen nieuwe afrastering voor terugkomt. Dit was in Giesbeek het geval.

Verlichting

Omdat het inspectiepaden zijn, plaatst het Waterschap hier geen verlichting. De paden mogen in het donker niet worden gebruikt. Dit staat aangegeven met bordjes aan het begin van de inspectiepaden.

18 februari Informatieavond Dorpsplein

Hoe gaat het nieuwe dorpsplein eruit zien?

Op 18 februari presenteert de gemeente Zevenaar het plan voor de nieuwe inrichting van het Dorpsplein in Giesbeek.

U bent vanaf 18:45 uur van harte welkom in de grote zaal van Kulturhus “De Brede Blik”

Het is duidelijk dat het kunstwerk niet op het nieuwe dorpsplein blijft.
Wat er met het kunstwerk gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De projectorganisatie en de klankbordgroep zijn benieuwd naar uw mening. Zij gaan graag met u in gesprek over de huidige plannen.

Wij zien u graag op de 18de in de grote zaal.

Inwoners van Giesbeek krijgen hiervoor nog een uitnodiging. (De nieuwsbrief is onderweg…)

Start Blog Dorpsplatform

Elk jaar begint met goede voornemens. Zo ook voor ons als leden van het dorpsplatform. Vanaf nu zullen we u regelmatig op de hoogte houden van acties en onderwerpen die bij ons de aandacht hebben.

We komen daarvoor elke 3 weken bij elkaar en bespreken actuele thema’s en activiteiten.

Momenteel ligt de focus op de voortgang van de revitalisering en de afhandeling van meldingen aan de gemeente.

Ook zullen we regelmatig copy aanleveren aan het Angerlo’s Nieuws. Zo hopen we u op verschillende manieren te informeren. Maar u kunt ons ook bereiken.

Bijvoorbeeld door te reageren op deze blog. Of een berichtje te sturen aan: info@dorpsplatformgiesbeek. nl