Concept Warmtevisie Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft haar ontwerp-warmtevisie vrijgegeven voor reacties tot 15 september. U vindt deze op de website (www.zevenaar.nl/warmtevisie).

Na 15 september worden alle reacties meegenomen in de afweging en verwerkt in de ontwerp-warmtevisie. Het voornemen is dat de definitieve versie van de warmtevisie ter vaststelling wordt aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019.

Wij willen u als inwoner van Giesbeek hierbij betrekken en zijn benieuwd naar uw mening. Onze werkgroep “Duurzaamheid” zal uw reacties bundelen en meenemen naar de gemeente.

U kunt u mening kenbaar maken door te mailen naar info@dorpsplatformgiesbeek. nl of door een bericht achter te laten op onze Facebook pagina.

Windmolenpark Lathum/Waterschap

Op verzoek van de dorpsraad in Lathum brengen wij onderstaand bericht onder uw aandacht.

Op 5 juni is er een gemeenteraad bijeenkomst in de Gemeente Duiven. Een agendapunt is de windmolens bij het Waterschap in Duiven. Deze molens worden kort bij de AVR geplaatst en de gemeenteraad moet besluiten om mee te gaan in de beweging van het Waterschap om subsidie te kunnen aanvragen. Echter het stuit op veel bezwaren vanuit de direct omwonenden en met name vanuit het dorp Lathum. Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake kan zijn van een negatief effect op de omgeving, met name in relatie tot de uitstoot van de AVR en de pluim van uitstoot die groter kan worden door de windmolens. Bij ongunstige wind heeft het dorp Lathum, maar wellicht ook Giesbeek hier wellicht overlast van. 

Het is niet zo dat men tegen windmolens is, alleen de plek is volgens tegenstanders zeker niet de juiste. Er zijn al geluiden en kleine initiatieven om te bekijken of de molens niet wat meer op kunnen schuiven richting Lathum dan wel Giesbeek, om zo de negatieve effecten weg te halen en de dorpen er (financieel) van kunnen profiteren. Dit door bijvoorbeeld energie neutraal te worden. 

De oproep is dan ook om naar Duiven te gaan als je tegen bent of voor een alternatief plan met meer zeggenschap voor omwonenden. 

Informatieavond “Ontwikkeling Meentsestraat”

In opdracht van de gemeente is Ontwikkelaar Klok bezig met de ontwikkeling van de locatie Meentsestraat. Het gaat hier om woningbouw op de locatie van het weiland achter Meentsestraat 114 t/m 126. De locatie naast Aannemersbedrijf Ebbers.

Op woensdag 5 juni tussen 19.00 en 20.00 zal de ontwikkelaar zijn idee├źn presenteren in het clubhuis van GSV ’38. U bent van harte welkom.

Aannemersbedrijf Ebbers heeft ook plannen voor het bedrijf op locatie Meentsestraat 112. Deze plannen betreffen de sloop van de bedrijfspanden en realisatie van woningen. Die plannen worden op 5 juni aanstaande niet besproken.

Warmtevisie Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft een concept Warmtevisie ontwikkeld. Deze warmtevisie moet een aanzet geven om de energietransitie in de gemeente mogelijk te maken. De opzet van deze visie is hier te vinden.

Als dorpsplatform hebben we een reactie naar de gemeente gestuurd over deze visie. Tevens hebben we de gemeente gevraagd om alle informatie die hier betrekking op heeft aan ons beschikbaar te stellen. Wij zullen deze informatie via onze website beschikbaar stellen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit onderwerp, stuur dan een mailbericht naar: info@dorpsplatformgiesbeek.nl

Wilt u meedenken of meepraten over dit onderwerp stuur dan een mail naar: bert@dorpsplatformgiesbeek.nl