Energietransitie en Giesbeek

Enige tijd geleden zijn we in gesprek gegaan met wethouder Carla Koers over de ontwikkelingen in de energietransitie. Deze transitie wordt regionaal aangepakt waarbij de diverse gemeentes nadenken over hun bijdrage aan deze transitie. Onze insteek was duidelijkheid te krijgen over wat er in de pijplijn zit. Wat dit mogelijk voor ons dorp zou kunnen betekenen. En in hoeverre initiatieven uit de gemeenschap door de gemeente worden omarmd.

We hebben ons bij laten praten over de huidige stand van zaken. Maar ook gekeken naar korte termijn ontwikkelingen. Daarbij hebben we geconcludeerd dat inwoners beter geïnformeerd moeten worden over deze ontwikkelingen. Beide partijen zijn van mening dat we hier de komende tijd meer aandacht aan zullen besteden.

Uiteindelijk zijn we tot de slotsom gekomen dat we als dorpsgemeenschap best het roer in eigen hand kunnen nemen. Zodat we straks lusten en lasten van de transitie kunnen delen.

Misschien zijn er wel hele goede ideeën of initiatieven te bedenken waardoor we als dorp op termijn energie neutraal worden.

Praat mee over de toekomst van de Liemers

Onderlopende straten, watertekorten en gezondheidsklachten door hitte – het zal vaker gebeuren in een veranderend klimaat. Gelukkig kunnen we maatregelen nemen om zulke risico’s zo veel mogelijk op te vangen. Maar welke maatregelen? En waar? En waarom eigenlijk? 

De gemeentes in de Liemers zijn benieuwd naar jouw mening! Heb je een paar minuten? Dan kun je snel deze online enquête over hitte en droogte en wateroverlast invullen. Per enquête heb je maximaal vijf minuten nodig. Daarnaast kun je op de knelpuntenkaart aangeven waar probleempunten zijn. Dat kan via de volgende link: https://bit.ly/3jQaMFV. Zo kun je mede bepalen hoe onze directe leefomgeving er in een veranderend klimaat uit komt te zien. Suggesties en ideeën zijn ook van harte welkom. Geef vorm aan de leefomgeving van de toekomst!”

Wil je meer informatie?

Nestkastjes

Tijdens de lockdown in het voorjaar organiseerde het Dorpsplatform een actie om nestkastjes op te hangen tegen de verspreiding van de eikenprocessierups. Diverse dorpsgenoten hebben met veel enthousiasme in totaal 20 nestkastjes opgehangen. De jongste deelnemers waren 8 en 13 jaar! Het is nu tijd voor een eerste controle en schoonmaakronde. We benaderen de mensen die hebben geholpen om de nestkastjes even na te lopen en zo nodig schoon te maken. Mezen gebruiken nestkastjes in de winter als schuilplek en hopelijk komend voorjaar ook als nestkastje!

Japanse Duizendknoop gesignaleerd.

De exotische “Japanse Duizendknoop” is ook in Giesbeek gesignaleerd. Als u zich afvraagt wat het is; Wikipedia zegt er dit over. En dit filmpje geeft een korte uitleg over de herkomst.

De gemeente wil graag weten waar de plant in ons dorp groeit. U kunt dit melden bij het KlantContactCentrum van de gemeente. Tel: 0316-595111. Of via de app Fixi. Er is op dit moment nog geen aparte code voor deze meldingen. Dus valt het onder de categorie “Groen”. De gemeente wil graag inzicht in de omvang van het probleem. En melden is daarbij een prima middel. Voor 2021 wil de gemeente extra middelen inzetten ter bestrijding en daarom is het belangrijk om zicht te krijgen op de omvang van de verspreiding.

Daarnaast is het van belang om de plant zoveel mogelijk te bestrijden. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Indien u de plant signaleert, in de buurt of in de tuin. Dan kunt u zelf deze beter zo snel mogelijk verwijderen en ook de wortels uitgraven. Komt de plant terug dan wederom maaien en de wortels verwijderen. Het afval moet in de restcontainer gedeponeerd worden. Dit om verspreiding via het GFT tegen te gaan.

Wilt u meer weten over de herkenning en bestrijding van deze plant? Dat is onder andere te vinden op de website van de Wageningen Universiteit.

Giesbeek mooier maken

Dat is één van de doelen van het Dorpsplatform Giesbeek. Één van onze acties is het verbeteren en verfraaien van de ontmoetingsplekken in en rond Giesbeek. Samen met Bureau Buitenruimte is hiervoor een ontwerp opgesteld, met daarin een aantal uitgewerkte locaties. Als eerste is de picknickplaats bij het stoomgemaal aan de beurt en gaan we deze omvormen tot ware ontmoetingsplaats. Een plek die ruimte biedt voor meerdere mensen om te zitten en één geheel vormt met de omgeving, informatievoorziening, fietsenparkeerplaats en afvalbakken.

Het wordt een plek die goed bereikbaar is en waar je in luwte kunt zitten om te genieten van het prachtige uitzicht op de IJssel. En daarbij is ook aan mindervalide mensen gedacht.

Om de ontmoetingsplaats te verbinden met de omgeving wordt er gebruik gemaakt van een houten picknicktafel en bankjes op lage muurtjes van schanskorven die worden gevuld met dakpannen en bakstenen. Deze worden geplaatst in de vorm van een vloeiende golf die refereert aan de stroom van de IJssel.  De golfbeweging wordt ook doorgetrokken in de bestrating. De dakpannen en bakstenen in de korven refereren aan de voormalige kleiwinning in het gebied. Door het ontstaan van holtes in de schanskorven wordt er ruimte gecreëerd voor plantjes en overwinterende insecten.  Daarnaast richten we de plek zo onderhoudsarm en vandalismebestendig in. Op die manier kan eenieder er maximaal van genieten en is er zo min mogelijk ergernis en werk.

We hadden graag een boom of meer groene planten en struiken gebruikt, maar helaas past dit niet binnen de eisen die het waterschap aan een dijklichaam stelt. En het waterschap is eigenaar van de grond waarop we de ontmoetingsplekken realiseren.

Hoe nu verder? We zijn nu bezig met de verdere voorbereiding en uitwerking van het plan. Voor de aanleg op een dijklichaam is een vergunning benodigd.  Deze is in aanvraag en de procedure loopt.

De gemeente stelt een aantal elementen ter beschikking, maar voor de picknicktafel, banken en schanskorven zijn we nog op zoek naar financiële middelen. Zou u of uw bedrijf een deel willen financieren of sponsoren dan kun u contact opnemen met ons via het mailadres ontmoetingsplekken@dorpsplatformgiesbeek.nl. We kunnen, als u dat wilt, als dank uw naam vermelden op het informatiebord.

Graag willen we u, als dorpsgenoten, vragen voor hulp bij het realiseren van dit plan. Zou u willen helpen bij het plaatsen van de elementen van de ontmoetingsplek? Vele handen maken licht werk en we kunnen uw hulp gebruiken bij het aanleggen van de bestrating, in elkaar zetten van de picknicktafel en bankjes. Na het aanleggen is er ondersteuning nodig bij het halfjaarlijks verwijderen van wat onkruid bij de bankjes en tussen de bestrating. Wilt u ons helpen? Geef dit dan door via ontmoetingsplekken@dorpsplatformgiesbeek.nl of neem contact met Bert Amorij (06-39519908)

Het moment van daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen, eisen van de vergunning en de vrijwilligers.