Windmolenpark Lathum/Waterschap

Op verzoek van de dorpsraad in Lathum brengen wij onderstaand bericht onder uw aandacht.

Op 5 juni is er een gemeenteraad bijeenkomst in de Gemeente Duiven. Een agendapunt is de windmolens bij het Waterschap in Duiven. Deze molens worden kort bij de AVR geplaatst en de gemeenteraad moet besluiten om mee te gaan in de beweging van het Waterschap om subsidie te kunnen aanvragen. Echter het stuit op veel bezwaren vanuit de direct omwonenden en met name vanuit het dorp Lathum. Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake kan zijn van een negatief effect op de omgeving, met name in relatie tot de uitstoot van de AVR en de pluim van uitstoot die groter kan worden door de windmolens. Bij ongunstige wind heeft het dorp Lathum, maar wellicht ook Giesbeek hier wellicht overlast van. 

Het is niet zo dat men tegen windmolens is, alleen de plek is volgens tegenstanders zeker niet de juiste. Er zijn al geluiden en kleine initiatieven om te bekijken of de molens niet wat meer op kunnen schuiven richting Lathum dan wel Giesbeek, om zo de negatieve effecten weg te halen en de dorpen er (financieel) van kunnen profiteren. Dit door bijvoorbeeld energie neutraal te worden. 

De oproep is dan ook om naar Duiven te gaan als je tegen bent of voor een alternatief plan met meer zeggenschap voor omwonenden. 

Werkzaamheden Revitalisering

KWS heeft voor de komende periode een nieuwe planning afgegeven.

Vanaf 7 januari zullen de werkzaamheden weer worden hervat.

Het gaat daarbij om de kruising Sluis/Pastoor Slingerstraat en de Barenbroeklaan vanaf de Sluis richting de Weth. R.A. Wieggersstraat.

Het gedeelte Barenbroeklaan, vanaf de Pastoor Slingestraat tot aan de Sluis is weer toegankelijk voor hulpdiensten.

Zwalmstraat

Vanaf 14 januari 2019 is de Zwalmstraat, vanaf de rotonde Rivierweg tot en met de Tulpstraat, afgesloten voor Hulpdiensten en bus. De rioleringswerkzaamheden zijn gepland tot en met 22 februari 2019.

Aan de Rivierweg wordt een tijdelijke halte geplaatst. Zwalmstraat 27 t/m 35 zijn bereikbaar via het trottoir.

Revitalisering Planning Fase 1

KWS heeft als uitvoerder van het project “Revitalisering Giesbeek” de planning voor de eerst fase van het project bekend gemaakt.

De planning loopt vanaf 1 oktober 2018 tot eind 2018.

Het overzicht toont de straten die in deze periode onder handen worden genomen.

Fase 1_Planning op overzichtstekening

Revitalisering Planning Fase 2

KWS heeft als uitvoerder van het project “Revitalisering Giesbeek” de planning voor de tweede fase van het project bekend gemaakt.

De planning loopt vanaf 1 januari 2019 tot medio mei 2019.

Het overzicht toont de straten die in deze periode onder handen worden genomen.

Fase 2_Planning op overzichtstekening