Informatieavond Whatsapp Buurtpreventie

De gemeente Zevenaar organiseert samen met de politie een tweetal informatieavonden over buurtpreventie. Daarbij komen vragen aan de orde als; wat kunt u zelf doen om uw wijk veilig te houden? Hoe herkent u verdacht gedrag en wat moet u dan doen? Hoe werkt WhatsApp buurtpreventie eigenlijk? U krijgt op deze avonden antwoorden van de gemeente en de politie.

Waar en wanneer?

  • Donderdag 14 november van 19.00 – 21.00 uur: Partycentrum Schipperspoort, Dorpsdijk 30 in Lobith.
  • Donderdag 12 december van 19.00 – 21.00 uur: gemeentehuis Zevenaar in de patio, Kerkstraat 27 in Zevenaar.

Belangstelling:

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Jim Jansen via jim.jansen@zevenaar.nl.

Concept Warmtevisie Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft haar ontwerp-warmtevisie vrijgegeven voor reacties tot 15 september. U vindt deze op de website (www.zevenaar.nl/warmtevisie).

Na 15 september worden alle reacties meegenomen in de afweging en verwerkt in de ontwerp-warmtevisie. Het voornemen is dat de definitieve versie van de warmtevisie ter vaststelling wordt aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019.

Wij willen u als inwoner van Giesbeek hierbij betrekken en zijn benieuwd naar uw mening. Onze werkgroep “Duurzaamheid” zal uw reacties bundelen en meenemen naar de gemeente.

U kunt u mening kenbaar maken door te mailen naar info@dorpsplatformgiesbeek. nl of door een bericht achter te laten op onze Facebook pagina.

Informatieavond “Ontwikkeling Meentsestraat”

In opdracht van de gemeente is Ontwikkelaar Klok bezig met de ontwikkeling van de locatie Meentsestraat. Het gaat hier om woningbouw op de locatie van het weiland achter Meentsestraat 114 t/m 126. De locatie naast Aannemersbedrijf Ebbers.

Op woensdag 5 juni tussen 19.00 en 20.00 zal de ontwikkelaar zijn ideeën presenteren in het clubhuis van GSV ’38. U bent van harte welkom.

Aannemersbedrijf Ebbers heeft ook plannen voor het bedrijf op locatie Meentsestraat 112. Deze plannen betreffen de sloop van de bedrijfspanden en realisatie van woningen. Die plannen worden op 5 juni aanstaande niet besproken.

Warmtevisie Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft een concept Warmtevisie ontwikkeld. Deze warmtevisie moet een aanzet geven om de energietransitie in de gemeente mogelijk te maken. De opzet van deze visie is hier te vinden.

Als dorpsplatform hebben we een reactie naar de gemeente gestuurd over deze visie. Tevens hebben we de gemeente gevraagd om alle informatie die hier betrekking op heeft aan ons beschikbaar te stellen. Wij zullen deze informatie via onze website beschikbaar stellen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit onderwerp, stuur dan een mailbericht naar: info@dorpsplatformgiesbeek.nl

Wilt u meedenken of meepraten over dit onderwerp stuur dan een mail naar: bert@dorpsplatformgiesbeek.nl