Werkzaamheden Revitalisering

Ook de komende periode wordt er nog druk gewerkt aan de revitalisering van ons dorp. De werkzaamheden concentreren zich bij het dorpsplein en de Weth. J. Teeringstraat.

Deze is vanaf de Meentsestraat tot aan de Tulpstraat grotendeels afgesloten. Onderstaande tekeningen geven een duidelijk beeld van de afsluitingen.

Detailafsluiting en omleidingsroute

Afsluitingen week 20-24

Werkzaamheden Revitalisering liggen grotendeels stil

KWS heeft de graafwerkzaamheden voor de revitalisering stilgelegd. Nu het water in de Ijsel is gezakt wilde het bedrijf weer verder met de rioolwerkzaamheden in ons dorp.

Het Corona virus is echter in het afvalwater aangetroffen. Om de medewerkers te beschermen worden er daarom geen rioolwerkzaamheden uitgevoerd. KWS is op zoek naar een passende oplossing.

Ook de werkzaamheden in de Tuinstraat liggen nagenoeg stil. Door de Corona maatregelen zijn de stratenmakers minder beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat ze belast zijn met de zorg voor hun kinderen. Ook is het lastig om het vervoer voor hen te regelen. Dit heeft dan vooral te maken met de 1,5 m afstand die vereist is tussen personen.

Herstart graafwerkzaamheden Revitalisering

Ondanks alle regen van de afgelopen tijd start KWS deze week weer met graafwerkzaamheden. Omdat het water in de IJssel nog steeds hoog staat kunnen de rioolwerkzaamheden nog niet op alle plaatsen worden uitgevoerd.

Wel zal KWS in de Tuinstraat starten. En deze blijft dan ook tot 6-4-20 afgesloten. Ditzelfde geldt voor de kruising Tulpstraat en Weth. J. Teeringstraat.

Dit plaatje geeft een overzicht van de afsluitingen.

Voortgang Revitalisering

Omdat een deel van de werkzaamheden van de revitalisering is stilgelegd heeft de gemeente nog geen nieuwe planning af gegeven.

Door de hoge waterstand is het niet mogelijk om rioolwerkzaamheden uit te voeren. Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

De stratenmakers gaan ondertussen wel verder met het leggen van stoepen en straatwerk. De werkzaamheden zijn ook beperkt in omvang. Ook zij kunnen niet verder dan daar waar de riolering reeds is vernieuwd.

De huidige vertraging heeft ook gevolgen voor de realisatie van het dorpsplein. De exacte impact is nu nog niet bekend.

Eind maart is er weer een overleg van de klankbordgroep met de gemeente over de voortgang. Zodra er nieuws te melden is stellen wij u hiervan op de hoogte.