Voortgang Revitalisering Dorpskern Giesbeek

Het project Revitalisering Giesbeek heeft het grootste deel van de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie afgesloten. Het Dorpsplein is gereed en de aansluitingen naar de Meentsestraat zijn gerealiseerd. Daarmee is er een einde gekomen aan de grootschalige werkzaamheden in ons dorp. De opslag bij de bushalte is opgeruimd en ingezaaid. En de werkruimtes achter de kerk zijn ook verdwenen.

Na de bouwvak zal KWS nog wel verder gaan met het herstellen van alle opleverpunten die bij het project en de gemeente bekend zijn. Zo moet er op diverse plaatsen straatwerk worden hersteld omdat er water blijft staan of omdat er sprake is van verzakkingen.

Het Dorpsplein is nog niet af. Dit najaar en volgend voorjaar zal de beplanting worden aangebracht en verdere inrichting plaatsvinden.

Werkzaamheden Revitalisering

Ook de komende periode wordt er nog druk gewerkt aan de revitalisering van ons dorp. De werkzaamheden concentreren zich bij het dorpsplein en de Weth. J. Teeringstraat.

Deze is vanaf de Meentsestraat tot aan de Tulpstraat grotendeels afgesloten. Onderstaande tekeningen geven een duidelijk beeld van de afsluitingen.

Detailafsluiting en omleidingsroute

Afsluitingen week 20-24

Werkzaamheden Revitalisering liggen grotendeels stil

KWS heeft de graafwerkzaamheden voor de revitalisering stilgelegd. Nu het water in de Ijsel is gezakt wilde het bedrijf weer verder met de rioolwerkzaamheden in ons dorp.

Het Corona virus is echter in het afvalwater aangetroffen. Om de medewerkers te beschermen worden er daarom geen rioolwerkzaamheden uitgevoerd. KWS is op zoek naar een passende oplossing.

Ook de werkzaamheden in de Tuinstraat liggen nagenoeg stil. Door de Corona maatregelen zijn de stratenmakers minder beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat ze belast zijn met de zorg voor hun kinderen. Ook is het lastig om het vervoer voor hen te regelen. Dit heeft dan vooral te maken met de 1,5 m afstand die vereist is tussen personen.

Herstart graafwerkzaamheden Revitalisering

Ondanks alle regen van de afgelopen tijd start KWS deze week weer met graafwerkzaamheden. Omdat het water in de IJssel nog steeds hoog staat kunnen de rioolwerkzaamheden nog niet op alle plaatsen worden uitgevoerd.

Wel zal KWS in de Tuinstraat starten. En deze blijft dan ook tot 6-4-20 afgesloten. Ditzelfde geldt voor de kruising Tulpstraat en Weth. J. Teeringstraat.

Dit plaatje geeft een overzicht van de afsluitingen.