Voortgang Revitalisering Dorpskern Giesbeek

Het project Revitalisering Giesbeek heeft het grootste deel van de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie afgesloten. Het Dorpsplein is gereed en de aansluitingen naar de Meentsestraat zijn gerealiseerd. Daarmee is er een einde gekomen aan de grootschalige werkzaamheden in ons dorp. De opslag bij de bushalte is opgeruimd en ingezaaid. En de werkruimtes achter de kerk zijn ook verdwenen.

Na de bouwvak zal KWS nog wel verder gaan met het herstellen van alle opleverpunten die bij het project en de gemeente bekend zijn. Zo moet er op diverse plaatsen straatwerk worden hersteld omdat er water blijft staan of omdat er sprake is van verzakkingen.

Het Dorpsplein is nog niet af. Dit najaar en volgend voorjaar zal de beplanting worden aangebracht en verdere inrichting plaatsvinden.

Afsluiting Meentsestraat

Zoals u mogelijk gemerkt hebt, zijn er werkzaamheden aan het riool in de Meentsestraat. Wegens een calamiteit aan het riool is de Meentsestraat 74 t/m 78 in Giesbeek afgesloten. De afsluiting zal tot en met donderdag 23 juli in stand worden gehouden. In de onderstaande afbeelding is in het rode gebied de afsluiting gemarkeerd. Via de blauwe route is de omleiding aangegeven.

Onderhoud asfalt in Zevenaar

De gemeente heeft opdracht gegeven om deze zomer op diverse plekken het asfalt te vervangen. De aannemer verwijdert de oude deklaag en herstelt oneffenheden en scheuren. Vervolgens wordt er een nieuwe deklaag aangebracht.

Voor Lathum en Giesbeek betekent dit dat de aansluiting van de Landaansestraat richting Duiven wordt aangepakt. Vanaf de Rivierweg tot net voorbij de kruising Weteringweg (Lathum)-Zwalmstraat (Giesbeek) wordt het wegdek vervangen. Daarom is deze weg in de periode van 7 t/m 15 juli afgesloten.

Textielcontainers verplaatst

De textielcontainer bij de SPAR is verplaatst naar de parkeerplaats van het kerkhof. De oude locatie zorgde voor overlast. Er lagen zakken naast de container en de gemeente heeft klachten ontvangen van omwonenden.

Daarom is er gekozen voor een nieuwe locatie, te weten de parkeerplaats van de openbare begraafplaats. Op termijn zal de gemeente de huidige containers vervangen door ondergrondse containers. Mogelijk wordt er dan weer een andere locatie gekozen.

Werkzaamheden Revitalisering

Ook de komende periode wordt er nog druk gewerkt aan de revitalisering van ons dorp. De werkzaamheden concentreren zich bij het dorpsplein en de Weth. J. Teeringstraat.

Deze is vanaf de Meentsestraat tot aan de Tulpstraat grotendeels afgesloten. Onderstaande tekeningen geven een duidelijk beeld van de afsluitingen.

Detailafsluiting en omleidingsroute

Afsluitingen week 20-24